Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner_01

FPR Doňuz gyzdyryjy inkubator höwürtgesi

  • FPR Doňuz gyzdyryjy inkubator höwürtgesi

    FPR Doňuz gyzdyryjy inkubator höwürtgesi

    Doňuz inkubatory adaty el bilen ýelmeýän önümlerdir. FRP-iň esasy düzüm bölekleri süýümden güýçlendiriji material hökmünde ýasalan rezin we aýna süýümdir, beýleki materiallar bilen doldurylan rezin.Highokary temperatura garşylyk, poslama garşylyk, ýokary güýç, kiçi agyrlyk güýji, çyglylygyň pes siňdirilmegi, kiçi uzalma we gowy izolýasiýa ýaly ajaýyp aýratynlyklaryň bir topary bar.Şonuň üçin ony maldarçylykda giňden ulanyp bolýar. El pastalaryny emele getirmek prosesinde, maşynlary we enjamlary ulanmak az, ýörite görnüşli önümleri, ownuk partiýa önümlerini öndürmek üçin amatly we görnüşi bilen çäklendirilmeýär. we önümleriň görnüşi.Önümleriň dizaýn talaplaryny kanagatlandyrmak aňsat, önümleriň dürli böleklerine esassyz goşup ýa-da aýryp bolýar.