Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner_01

Towuk fermasy üçin plastmassa örtük

  • Towuk fermasy üçin plastmassa pollar

    Towuk fermasy üçin plastmassa pollar

    Önüm towuk saklanýan jaýlar we ördek öýleri, goz öýleri, mallar we guşçylyk köpeltmek üçin amatly, towuklaryň, gazlaryň we ördekleriň saglygyny üpjün etmek üçin towuk dökünlerini, ördek dökünlerini we beýleki mal we guş tohumlaryny aňsatlyk bilen arassalap biler. towuk, goz we ördek plastmas dökün syzdyryş tagtasynyň ululygy 1,2 * 0,5 (m), 1,0 * 0,5 (m), 0,9 * 0,5 m (m), 0,5 * 0,4 (m) we beýleki aýratynlyklaryň ululygy ululykdaky iýmitlendiriji jaýlar, towuk saklanýan jaýyň ýerleşişi has çeýe, adaty ulanyş jaýynyň aşagynda, ulanyş möhleti 10 ýyl we ondan ýokary.