Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
 • head_banner_01

FPR doňuz çagalar bagy

 • Çagalar üçin pol ulgamlary we uzakdaky pol ulgamlary

  Çagalar üçin pol ulgamlary we uzakdaky pol ulgamlary

  Çagalar üçin pol ulgamlary doňuz öndürmek üçin iň amatly gurşawy hödürleýär.Gradeokary derejeli bakja polipropilen materialdan ýasalan, könelmegine we täsirine garşylygy ony beýleki plastmassa pollardan has ýokary edýär.Pos we poslama garşy süýümli aýna şöhleleri doňuzlaryňyz üçin arassa, amatly we uzak wagtlap pol döredip, ulgamy tamamlaýar.arassalamak aňsat.Gaty plastmassa gurluşygymyz bakteriýalaryň gurulmagyna garşy çykýar we galyndylary aňsatlyk bilen dökýär.Uly açyklyklar has gowy dökün süzgüçini üpjün edýär.Gapyrgalaryň çalyşmagy, dökünleriň burçlara sokulmagynyň öňüni alýar, bu polat ruçkada wagtyndan öň poslamaga sebäp bolup biler.

 • Piglet garry ýatagy üçin FPR inkubator örtügi

  Piglet garry ýatagy üçin FPR inkubator örtügi

  Önüm öndürmek prosesi, rezin birleşme önümçiliginde iň irki we iň köp ýaýran galypdyr.El pastasynyň galyplaşdyryş prosesi, matrisa, aýna süýümi we matany güýçlendiriji material hökmünde bejeriş serişdesi bilen rezin garyndysyna esaslanýar we ikisi himiki reaksiýa bilen galyplary bejermek üçin galypyň üstünde el bilen örtmek we örtmek arkaly birleşdirilýär.Ahyrynda birleşdirilen önümler galyp arkaly alyndy.